Pas de Grau


Les orientacions del 2014 de la Generalitat de Catalunya per la Prova d'accès als Ensenyaments professionals en l'especialitat de violí especifica el següent:

El repertori presentat per l’aspirant ha de constar de dos estudis, dues obres de la
relació següent, una de cada apartat, i una tercera obra de lliure elecció, que haurà de
tenir canvis de posició.
S’interpretarà un estudi i dues obres que la comissió avaluadora triï d’entre el
programa presentat.
Si es tria un concert, es pot interpretar el primer moviment, o bé el segon i tercer
moviments. Si s’interpreta una sonata, s’han de tocar dos moviments de caràcter
contrastat.
Almenys en un dels estudis o de les obres l’aspirant haurà de mostrar que coneix fins
a la tercera posició.

Triar dos estudis de diferents autors
- DANCLA, C.36 Estudis, op. 84, núm. 25 al 36. Ed. Ricordi.

Obres
S’ha de triar una obra de cada apartat.

Primer apartat (Concert o sonata barroca)
- CORELLI, A. Sonates, op. 5.  Ed. Musica Budapest.  1-6. 7-11. 12.
- DALL’ABACO. Sonates, op. 1. Ed. Schott.
- HAENDEL, G. F. Sonata en mi m.
- HUBER. Concertino. Ed. Borsworth.
- TELEMANN, G. PH. Sonates. Ed. Peters.
- VIVALDI, A. Concert en Re M, op. 3, núm. 9.  
- VIVALDI, A. Concert en Sol M, op. 3, núm. 3. 

Segon apartat
- A.A.V.V. Eloadasi Darabok, Vol. 3, 4. Ed. Musica Budapest.
• HAENDEL, G. F. Allegro
• LECLAIR. J. M. Minuet
• MOZART, W. A. Andantino
- A.A.V.V. Kis Eloadasi Darabok. Ed. Musica Budapest.
• MOZART, W. A. Dal
• TELEMANN, G, PH. Menuette
- BAKLANOVA. Acht Leicht Stücke. Sonatine . Ed. Peters.
- CRICKBOOM, M. Quadern núm. 3. Chants et morceaux. 
- DANCLA, C. Àlbum núm 1 op. 123 (qualsevol peça). Ed. Schott.
- HADJIEV. Rondino, núm 13.
- KEYSER DE, P. The Young violinist repertoire. Book 4. Ed. Faber Music.
• MOZART, L. Ària (núm 4)
• SCHUBERT, F. German dance (núm 8)
• TCHAIKOVSKY. Neapolitan song (núm 9)
• TCHAIKOVSKY. Chanson triste (núm 12)
- MORERA, E. Oriental. 
- NAGUY, I. Grans compositors per a petits violinistes. Ed. Bärenreiter.
- SUZUKI, I, núm. 3. Ed. Zen-On.
• DVORÁK, A. Humoresque

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada